Lago di Auronzo - Auronzo Lake, Italy

Prev                                                                                                                                      Next 

Lake Auronzo 2Lago di Auronzo 

Auronzo Lake second view 

Lago Gallery - Lake Gallery Thumbnails